KONTAKT  

 

+421 2 59370 111

 

 

Slovenská zdravotnícka

univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 

Telefónny zoznam

 

 

 

arrow

Projekty  

Európska únia

Horizont 2020  

OZNAMY AS SZU  
arrow
 

PAMÄTNÉ MEDAILY

A INSÍGNIE SZU

  ...........................................
  OSOBNOSTI SZU

 

arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftJúl 2020 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

AKTUÁLNE VÝZVY


 

Linky na nové výzvy v oblasti Innovative Medicines Initiative v rámci H2020 (zverejnene 23.6.2020)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-23-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-23-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-23-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-23-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-23-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-23-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Odkaz na tlačovú správu k zverejneným výzvam

https://www.imi.europa.eu/news-events/press-releases/imi-launches-final-imi2-calls-proposals

 

 

Výzva APVV s názvom Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/programy/pp-covid-2020.html

 

Výzva APVV s názvom Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021

 

Žiadateľ: PO alebo SZČO – podnikateľ s platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj
Žiadateľ  v predloženom  projekte  sám  indikuje  odbor  vedy  a techniky,  do  ktorého žiadosť  patrí.
Zodpovedný riešiteľ: musí byť registrovaný v jednej z vedeckých databáz (WoS –Web of Science alebo Scopus)
musí mať pracovno-právny vzťah so žiadateľom
Oblasť výskumu: základný
aplikovaný
vývoj
Cieľom výzvy je: stimulácia výskumu a vývoja zameraného na prekonanie pandémie COVID-19
minimalizáciu  jej  dopadov  na  spoločnosť,  prostredníctvom  podpory  výskumu  a vývoja
transferom  výsledkov  výskumu a vývoja z organizácií výskumu a vývoja do spoločenskej a hospodárskej praxe.
Výzva je zameraná na: posilnenie  verejného zdravotníckeho  systému  pripravenosti
rýchlu  odozvu  SR  na  biologické (pandémia  COVID-19)  ohrozenia  verejného  zdravia
epidemiologické postupy  (dizajn  a  implementácia  epidemiologických  štúdií,  napríklad  reprezentatívne sérologické prehľady)
surveillance infekčných ochorení.
Hlavným zámerom výzvy je: podporenie výskumu a vývoja zameraného, resp. súvisiaceho s COVID-19
podporenie  zariadení́ na  testovanie  produktov súvisiacich s touto nákazou
výskum a vývoj zameraný na relevantné lieky (vrátane vakcín)  a  liečby,  ich  medziprodukty,  účinné farmaceutické́ zložky  a  suroviny; zdravotnícke pomôcky
nemocničné́ a zdravotnícke vybavenie (vrátane pľúcnych ventilátorov a  ochranných odevov a  vybavenia, ako aj diagnostických  nástrojov)
dezinfekčné prostriedky, ich medziprodukty
chemické́ suroviny  potrebné na ich výrobu
nástroje na zber a spracovanie  údajov.
Spoluriešiteľ: PO alebo SZČO – podnikateľ s platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj
Fin. rozpätie: do 400 000,- Eur
Predloženie: do 15.7.2020
Doba realizácie: 16.9.2020 - 31.12.2021
Odpracované hodiny: zodp. riešiteľ min 500 hod, max 2 000 hod ročne
spoluriešiteľ min 300 hod, max. 2 000 hod ročne
Rozpočet: kapitálové náklady max 65%
nepriame náklady max 20%


Európska komisia otvorí v septembri 2020 špeciálnu výzvu označenú ako European Green Deal, ktorá poskytne prostriedky vo výške až 1 miliardy EUR na projekty napĺňajúce ciele Európskej zelenej dohody (EU Green Deal). Komisia teraz vyzýva všetky zainteresované strany, aby poskytli svoju spätnú väzbu k podobe budúcej výzvy.

Výzva zmobilizuje výskum a inovácie s cieľom podporiť spravodlivý a udržateľný spoločenský prechod s cieľom nikoho z tohto transformačného procesu nevynechať. Očakáva sa, že projekty prinesú hmatateľné a viditeľné výsledky pomerne rýchlo a ukážu, ako môže výskum a inovácie poskytnúť konkrétne riešenia pre hlavné priority Európskej zelenej dohody.

V súčasnosti je spustený prípravný proces k výzve, v rámci ktorého sa uskutočňuje prieskum pre každú z nasledujúcich oblastí:

Aj na základe výstupov z prieskumu budú finalizované znenia jednotlivých výziev. Účasť v prieskume umožní jednotlivým pracovníkov podieľať sa na príprave výzvy a poskytne pohľad na potenciálne otázky, ktoré môžu byť predmetom riešenia projektov.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke SLORD: https://www.slord.sk/aktuality/vyzva-na-poskytnutie-spatnej-vazby-k-buducej-vyzve-zameranej-na-naplnanie-cielov-europskej-zelenej-dohody/ 

 

Dovoľujeme si upozorniť na novú výzvu na spoločné projekty vedeckovýskumných skupín zo Slovenska a Nemecka.
 
https://www.minedu.sk/program-na-podporu-spoluprace-s-vyskumnymi-skupinami-v-srn/


 

Na základe informácií od Národného kontaktného bodu pre oblasti „Európa v meniacom sa svete/ Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť“ si Vás dovoľujeme informovať, že SZU bola oslovená na spoluprácu so zahraničnými inštitúciami v rôznych oblastiach. Aktuálne má Centrum podpory projektov k dispozícii profily organizácií, ktoré majú záujem o zapojenie sa do realizácie projektov v aktuálne otvorených výzvach SwafS - Science with and for Society 2020. A to sú:

Strategic orientation 1. Accelerating and catalysing prosesses of institutional change

 • SwafS-01-2018-2019-2020: Open schooling and collaboration on science education
 • SwafS-08-2018-2019: Research innovation needs & skills training in PhD programmes
 • SwafS-23-2020: Grounding RRI in society with a focus on citizen science
 • SwafS-24-2020: Science education outside the classroom

Strategic orientation 2. Stepping up suppost to Gender Equality in Research & Innovation

 • SwafS-09-2018-2019-2020: Supporting research organisations to implement gender equality
 • SwafS-25-2020: Gender-based violence including sexual harassment in research organisations and universities
 • SwafS-26-2020: ESSEC (business school): Innovators of the future: bridging the gender gap 

Strategic orientation 3. Building the territorial dimension of SwafS partnerships

 • SwafS-14-2018-2019-2020: Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation

Strategic orientation 4. Exploring and supporting citizen science

 • SwafS-27-2020: Hands-on citizen science and frugal innovation
 • SwafS-28-2020: The ethics of organoids
 • SwafS-29-2020: The ethics of technologies with high socio-economic impac
 • SwafS-27-2020: Responsible Open Science: an ethics and integrity perspective

Strategic orientation 5. Building the knowledge base for SwafS

 • SwafS-19-2018-2019-2020: Taking stock and re-examining the role of science communication
 • SwafS-31-2020: Bottom-up approach to build SwafS knowledge base

Ďalšie ponuky na partnerstvo nájdete na tejto linke -  here.
 
V prípade, ak by ste mali záujem zapojiť  sa niektorého zahraničného projektu, prípadne oboznámiť sa s profilmi týchto organizácií, prosím, kontaktujte nás.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 10.07.2020