SZU na prvom mieste spomedzi slovenských univerzítSlovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave sa umiestnila na 1. mieste spomedzi slovenských univerzít podľa stupnice hodnotenia SCImago Institutions Ranking.


SCImago Institutions Rankings je stupnica hodnotenia vzdelávacích a výskumno-vedeckých inštitúcií, ktoré sú posudzované na základe kritérií, v ktorých sa kladie dôraz na vedeckú excelentnosť ( kritériá )