Nové výučbové pracovisko pre klinickú prax Katedry zubného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.Dňa 8. januára 2019 bolo na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na Katedre zubného lekárstva slávnostne odovzdané do užívania nové výučbové pracovisko pre klinickú prax. Slávnostného otvorenia pracoviska sa zúčastnila okrem rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. aj ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Slávnostným prestrihnutím pásky ministerkou zdravotníctva SR Andreou Kalavskou, rektorom SZU prof. MUDr. Petrom Šimkom, CSc. a dekankou Lekárskej fakulty SZU prof. MUDr. Annou Remkovou, DrSc. bolo nové výučbové pracovisko odovzdané do užívania. Výučba na pracovisku pre klinickú prax sa začne od letného semestra aktuálneho akademického roku.
 
Na brífingu s prítomnými zástupcami médií vyjadrila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská potešenie nad otvorením výučbové pracoviska, nakoľko podľa jej slov bude významným príspevkom k zvyšovaniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti zubnými lekármi pre pacientov na Slovensku. Predovšetkým preto, že bude pripravovať pre prax vysokokvalifiovaných zubných lekárov. Jej slová doplnil rektor SZU prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., že na konci tohto akademického roka ukončí štúdium na Katedre zubného lekárstva Lekárskej fakulty SZU prvých 20 študentov, ktorí zostávajú pracovať na Slovensku a budú poskytovať zdravotnú starostlivosť slovenským pacientom. 
 
Nové výučbové pracovisko pre klinickú prax Katedry zubného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave bolo zriadené vďaka finančnému príspevku Ministerstva zdravotníctva SR. Pracovisko je vybavené najmodernejšími technológiami a bude poskytovať komfort pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti tak pacientovi, ako aj zdravotníckemu personálu, pedagógom a študentom.