Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
pozýva študentov, pedagógov a ostatných záujemcov o štúdium na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

ktorý sa uskutoční dňa 7. februára 2019 o 10,00 h a 12,00 h
(Limbová č. 14, Bratislava, miestnosť B001, prízemie)

Program:

  • Otvorenie - prorektor SZU pre pregraduálne štúdium
    doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mim. prof.

  • Prezentácia študijných programov zástupcami jednotlivých fakúlt

  • Diskusia

  • Prehliadka odborných pracovísk jednotlivých fakúlt