Slávnostné prijatie ocenených pedagógov a študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity rektorom pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstvaV aule rektorátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa za prítomnosti rektora a prorektorov SZU uskutočnilo pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva slávnostné prijatie pedagógov a študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Zúčastnili sa ho rektorom ocenení pedagógovia, ktorí sa významným dielom zaslúžili o mnohé vedecké i odborné úspechy študentov univerzity a tí študenti, ktorí počas svojho doterajšieho štúdia dosiahli vynikajúce študijné výsledky.

Ocenení pedagógovia a študenti sa svojimi výnimočnými znalosťami, schopnosťami a talentom stali známymi nielen doma, ale aj v zahraničí.

Jeho Magnificencia, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor SZU, vo svojom príhovore ocenil zanietenie pedagógov a študentov pre veci, ktoré sú ich povinnosťami. Vyzdvihol nasadenie a talent, ktorým prispeli k šíreniu dobrého svojich fakúlt a celej Slovenskej zdravotníckej univerzity.

 

Pripomenul, že Medzinárodný deň študentstva je v prvom rade deň študentov a dodal „Je to oslava študentov, ktorí sú pre mňa predpokladom rozvoja každej spoločnosti. Nezabúdajme na pôvodný odkaz a dôvody vyhlásenia tohto celosvetového pamätného dňa - pripomíname si udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti okupácii krajiny. Bola to zároveň reakcia na zastrelenie študenta Jana Opletala. Jan Opletal, bol študentom medicíny. O to viac sa celý tento sviatok nás všetkých dotýka“.

Ocenení pedagógovia prevzali z rúk rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity Ďakovné listy a ocenení študenti Akademickú pochvalu za rok 2018.