AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA FZ SZU

 

Zdravotnícke povolanie sestra

 • Špecializačný odbor
  -  anestéziológia a intenzívna starostlivosť
  -  inštrumentovanie v operačnej sále
  -  ošetrovateľská starostlivosť v komunite
  -  ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

Zdravotnícke povolanie fyzioterapeut

 • Špecializačný odbor
  -  fyzioterapia v športe a telovýchove