SLOVENSKO SA PRIPÁJA K AKTIVITÁM SVETOVÉHO DŇA TROMBÓZYVážené kolegyne a kolegovia!


Trombóza je stav, v dôsledku ktorého každoročne zomrie vo svete 1 zo 4 ľudí, avšak mnohí z nich si riziko neuvedomujú. To je dôvodom, prečo pred piatimi rokmi (v roku 2014) vznikla celosvetová kampaň zameraná na globálnu edukáciu o rizikových faktoroch a prejavoch trombózy pod názvom Svetový deň trombózy (World Thrombosis Day, WDT, 13. október). Ide o hnutie Medzinárodnej spoločnosti pre trombózu a hemostázu (International Society of Thrombosis and Haemostasis, ISTH). Jeho cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti, zdravotníckych pracovníkov a systémov zdravotnej starostlivosti o trombóze, jej príčinách, rizikových faktoroch, prejavoch, prevencii a liečbe založenej na dôkazoch. Prevenciou a liečbou pritom možno v konečnom dôsledku zachrániť mnohé životy. 

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity sa tiež zapojila do tejto celosvetovej aktivity. Stali sme sa partnerom Svetového dňa trombózy spolu s viac ako 1 300 organizáciami z 98 krajín, so spoločným úsilím zvýšiť povedomie o trombóze ako základnej príčine vo svete troch najväčších kardiovaskulárnych  „zabijakov“: infarktu myokardu, mozgového infarktu a venózneho trombembolizmu. Toho roku sa dňa 11.10.2018 už po tretíkrát stretávame pri príležitosti Svetového dňa trombózy na pôde Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aby sme sa venovali v celej šírke problematike trombózy a antitrombotickej liečby a vyzdvihli pritom potrebu multidisciplinárneho prístupu. Podujatie organizuje Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v spolupráci so Slovenskou internistickou spoločnosťou. Program konferencie pripájame a srdečne Vás pozývame na konferenciu pod názvom „Multidisciplinárny prístup k antitrombotickej liečbe“.


Prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
I. interná klinika SZU a UNB
odborný garant konferencie

 


Na stiahnutie: