19.6.2018 - Návšteva Jeho Ecelencie Indickej republiky