Priebeh prijímacieho konania na štúdium v akademickom roku 2018/2019


 

 

         
Lekárska fakulta
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana
Všeobecné lekárstvo dr./denná ukončené 13.6.2018-20.6.2018 TU TU
Zubné lekárstvo dr./denná ukončené 11.6.2018-20.6.2018 TU TU
           
Fakulta verejného zdravotníctva
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana
Verejné zdravotníctvo      bc./denná ukončené 15.6.2018 TU TU
Verejné zdravotníctvo mgr./denná ukončené 12.6.2018 TU TU
           
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana
Fyzioterapia bc./denná ukončené 11.6.2018-18.6.2018 TU TU
Ošetrovateľstvo bc./denná ukončené 11.6.2018-18.6.2018 TU TU
Pôrodná asistencia bc./denná ukončené 18.6.2018 TU TU
Rádiologická technika bc./denná ukončené 19.6.2018 TU TU
Urgentná zdravotná starostlivosť bc./denná ukončené 12.6.2018-19.6.2018 TU TU
           
Fakulta zdravotníctva
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana
Fyzioterapia bc./denná  ukončené  13.6.2018-20.6.2018 TU TU
Fyzioterapia mgr./denná  ukončené  14.6.2018-20.6.2018 TU TU
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  bc./denná  ukončené  14.6.2018-20.6.2018 TU TU
Ošetrovateľstvo bc./denná  ukončené  14.6.2018-20.6.2018 TU TU
Urgentná zdravotná starostlivosť bc./denná  ukončené  13.6.2018-20.6.2018 TU TU