SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV

Informácia pre uchádzačov o Rezidentský program Ministerstva zdravotníctva SR:

 
Slovenská zdravotnícka univerzita oznamujeme, že dňa 30.05.2018 o 9,00 hod. v zasadačke č. 134, Limbová č.14, Bratislava sa bude konať výberové konanie pre uchádzačov v rámci špecializačného odboru všeobecné lekárstvo a špecializačného odboru pediatria Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Zároveň žiadame uchádzačov, aby v prípade záujmu o vyššie uvedené výberové konanie doručili čím skôr potrebné doklady (prihláška do Rezidentského programu, žiadosť o zaradenie do výberového konania Rezidentského programu, súhlas dotknutej osoby) na adresu JUDr. Jana Šavelová, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.01.2019