LEKÁRSKA FAKULTA SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY
a
 RADA ŠVOČ LF SZU


pozývajú na podujatie

VII. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠVOČ

 

študentov pregraduálneho štúdia LF SZU

Bratislava 26. 4. 2018
konferencia sa koná pod záštitou rektora SZU


prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

 PROGRAM

8:30   Slávnostné otvorenie:  prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. rektor SZU, Aula Dionýza Diešku
     
9:00   Prezentácie prác: Aula Dionýza Diešku
   

Predsedníctvo:

RNDr. Zora Krivošíková, PhD.,

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.,

MVDr. Girma Belay, CSc.

     
  1. Možnosti diagnostiky prionových ochorení na Slovensku.
Tomáš Faltáni, 4. roč. LF SZU
Školiteľ: RNDr. Dana Žáková, Oddelenie prionových chorôb, LF SZU
Oponent: RNDr. Juraj Gašparovič, PhD., NRC pre vírusové hepatitídy, LF SZU
     
  2.

Advances in biotechnological therapeutic approaches for the treatment of herpes.

Franziska Vanessa Moll, 6. roč. LF SZU
Školiteľ: doc. MUDr. Igor Béder, CSc., Ústav fyziológie LF SZU
Oponent: prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc., NRC pre identifikáciu enterovírusov, LF SZU

     
  3. Viral infections and pregnancy.
Alexandra Souli Bakaloglou, 6. roč. LF SZU
Školiteľ: prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc., NRC pre identifikáciu enterovírusov,  LF SZU
Oponent: RNDr. Martin Sojka, PhD., Ústav mikrobiológie LF SZU
     
  4. Vplyv kyseliny askorbovej na produkciu a viabilitu mikrobiálneho biofilmu.
Pavla Pastuchová, 5. roč. LF SZU
Školiteľ: RNDr. Martin Sojka, PhD., Ústav mikrobiológie LF SZU
Oponent: MVDr. Girma Belay, CSc., Oddelenie prionových chorôb, LF SZU
     
12:30   Záver konferencie a vyhlásenie výsledkov – Aula Dionýza Diešku 

Prílohy na stiahnutie

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 17.04.2019