Informácia pre  uchádzačov špecializačných štúdií Lekárskej fakulty
                       

Nácvik techník komunikácie
 

V súvislosti s akreditovanými  špecializačnými štúdiami Lekárskej fakulty, ktoré majú v obsahu Výnosu MZ SR č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy  o minimálnych štandardoch pre špecializačné študijné programy ... v znení neskorších predpisov Nácvik techník komunikácie vzniká povinnosť pre uchádzačov špecializačných štúdií  absolvovať kurz Nácvik techník komunikácie (ďalej len „kurz“).


Kurz je potrebné absolvovať iba 1 x za špecializačné štúdium a vyžaduje sa len u tých uchádzačov, ktorí sa pripravujú na prvú špecializáciu.

Z dôvodu veľkého počtu prihlášok na kurz, ktorý sa bude konať 23.-25.4.2018 sa vyžaduje, aby sa prihlasovali len tí uchádzači, ktorí pristupujú ku skúške v júni a v septembri 2018, prípadne ak to požadujú vedúci ústavov/ kliník a katedier, aj tí čo pristupujú ku skúške v máji 2018.

V zimnom semestri 2018/2019 na navrhovaný termín kurzu 1.-3.10.2018 (presný termín bude uverejnený v Pláne aktivít ďalšieho vzdelávania v akademickom roku 2018/2019) sa prihlasovali uchádzači, ktorí pristupujú ku skúške v októbri, v novembri, v decembri 2018, v prípade voľných miest aj tí čo pristupujú ku skúške v januári a vo februári 2019.

Platí to aj pre rezidentov.

Opatrenie je dočasné. V ak. roku 2018/2019 sú naplánované 3 kurzy a veríme, že od letného semestra 2018/2019 sa budú môcť prihlasovať na kurz aj uchádzači v prvých rokoch špecializačných štúdií.