Celoštátna konferencia ŠVOČ

V dňoch 14.11.–15.11.2017 sa na pôde LF Univerzity Palackého v Olomouci uskutočnila Celoštátna konferencia ŠVOČ pre lekárske fakulty združené v Asociácii lekárskych fakúlt ČR a SR. Našu fakultu reprezentovali študenti Michal Skurák (5. ročník VL) v klinickej sekcii a Miloš Sís (4. ročník VL) a Martin Rozinaj (3. ročník VL) v preklinickej sekcii. Ako sa vyjadrila prodekanka LF UP v Olomouci prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.: „Celostátní SVOČ je vždycky kvalitní a pro odborné komise je výběr vždy velmi těžký, protože výborní jsou úplně všichni. Za prezentované práce by se nemuseli stydět ani studenti postgraduálního studia“. Dekan LF UP v Olomouci  prof. MUDr. Milan Kolář, PhD. pri slávnostnom vyhlásení výsledkov uviedol: „Vaše prezentace byly skvělé. První, druhé i třetí místo jistě potěší, ale vyhráli jste všichni“.


Blahoželáme našim študentom k úspešnej reprezentácii a tešíme sa na ďalšie kvalitné práce ŠVOČ.