Deň otvorených  dverí na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave srdečne pozýva pedagógov, všetkých študentov i širokú verejnosť na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční sa v utorok  12. decembra 2017 v posluchárni B 001 na  Limbovej ul. č.14 v Bratislave,  v dvoch časových líniách a to  o 9, 30 h  a 11,00 h.
Počas Dňa otvorených dverí sa záujemcovia o štúdium budú môcť oboznámiť s prostredím školy a jej vybavením, získajú informácie o podmienkach prijímacích skúšok, prípravných kurzoch, uplatnení absolventov i možnostiach poskytovaných štipendií. K dispozícii budú aj písomné materiály o univerzite a jej fakultách. Počas prezentácie je vytvorený aj dostatočný priestor na diskusiu, v ktorej sa môžete pýtať na čokoľvek, čo vás bude zaujímať v súvislosti so štúdiom. Podľa záujmu bude prostredníctvom starších študentov a pedagogických pracovníkov pripravená prehliadka vybraných priestorov fakúlt a univerzity. Deň otvorených dverí sa bude konať aj na Fakulte zdravotníctva SZU, Sládkovičova 21 v Banskej Bystrici, dňa 7. decembra 2017 o 10.00 h.

Radi uvítame všetkých záujemcov o štúdium, ktorí nás navštívia a veríme, že vám poskytneme dostatok informácií k tomu, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť pre taký študijný program, ktorý vás zaujme a zároveň prispeje k splneniu vašich životných plánov.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.