Dovoľujeme s Vás pozvať na konferenciu

 

Laboratórna medicína 2017

 

ktoré sa koná v sobotu  25. novembra 2017 od 9:00 do 17:00 v Bratislave, v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity, Limbová 12

Účasť na konferencii je povinná pre študentov zaradených do

 • prípravy na výkon práce v zdravotníctve
 • postgraduálneho špecializačného štúdia
  • laboratórna medicína lekár
  • laboratórna medicína laboratórny diagnostik
  • klinická biochémia lekár
  • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii laboratórny diagnostik
  • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii laborant s VŠ vzdelaním
  • vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii – laborant bakalár a VOV
 • pozvaní sú samozrejme aj ďalší záujemci – lekári, laboratórni diagnostici, klinici a iní

Bližšie informácie...