Transport and Trends 2017 - IV. medzinárodná vedecká konferencia o dopravnej psychológii.


 

V dňoch 15.-16. júna 2017 sa uskutoční v Bratislave v Grand Hoteli Pressburg už IV. medzinárodná vedecká konferencia o dopravnej psychológii pod názvom Transport and Trends 2017. Konferencia je zameraná na interdisciplinárne odborné témy z dopravnej psychológie a lekárskych disciplín, ktoré participujú v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Európski psychológovia sa už niekoľko rokov veľmi úspešne zapájajú do programov pre rizikových vodičov. Preto IV. ročník konferencie bude zameraný na programy pre rizikových vodičov, s cieľom pripraviť podobné programy pre Slovensko.

 

Hlavným organizátorom tohto podujatia je Slovenská zdravotnícka univerzita a záštitu prevzalo Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja SR a Asociácia dopravných psychológov SR.

 

Otváracieho ceremoniálu konferencie sa zúčastnia prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD., prezident Prezídia hasičského a záchranného zboru MV SR a PhDr. Karol Kleinmann, PhD., prezident konferencie a prednosta Ústavu psychológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity.


PhDr. Karol Kleinmann,PhD.
Prezident konferencie