Medik roka 2017Aj v tomto roku sa uskutoční 3. ročník odbornej súťaž  Medik roka 2017 pre študentov 4. – 6. ročníkov, ale aj mladších.

 

Informácie o súťaži spolu s prednáškami sa uskutočnia:

2. marca 2017 o 13:00 hod. na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v Aule Dionýza Diešku, Limbova č.12.

 

Téma prednášok:

Je EKG potrebné?
Zaujímavé kazuistiky z internej medicíny v roku 2016

 

Prednášajúci:  hlavní lekári Sveta zdravia:

MUDr. Jaroslav Barla – primár chirurgického oddelenia v Spišskej Novej Vsi
MUDr. Marek Pytliak – primár interného oddelenia vo Svidníku.