Medzi akademickú elitu sa zaradila novovymenovaná profesorka SZUDňa 9.novembra 2016 prezident SR Andrej Kiska vymenoval 20 nových vysokoškolských profesorov. Menovací dekrét si prevzala aj zástupkyňa Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity pani prodekanka doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, ktorá sa stala profesorom v odbore verejné zdravotníctvo.

 

Kompletný zoznam vymenovaných profesorov je k dispozícii na www.prezident.sk.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 18.01.2021