SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ponúka záujemcom o zamestnanie voľné pracovné miesta

 

 

  Pracovná pozícia Počet miest Miesto výkonu
NOVÉ Pracovník IT podpory 1  Bratislava
       
NOVÉ Upratovačka 1 Bratislava
       

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.03.2019