Úspešná reprezentácia SZU na medzinárodnej súťaži “Rallye Rejvíz 2016“V dňoch 25. - 29. mája 2016 sa v Hoteli Dlouhé stráne v Koutoch nad Desnou v Českej republike konal 20. ročník medzinárodnej súťaže záchranných služieb, 10. ročník súťaže operátorov ZOS „Zlaté sluchátko“ a 6. ročník súťaže lekárskych fakúlt „MUC. RR“.
Do súťaže sa zapojili krajiny z Čiech a Slovenska, ale aj Estonsko, Japonsko, Kanada, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Grécko, Slovinsko, Turecko, USA a Veľká Británia.
Súťažilo 7 tímov medikov v kategórii MUC., 26 tímov v národnej súťaži RLP a RZP, 14 tímov  v medzinárodnej súťaži posádok s lekárom (PHYS), 19 tímov v medzinárodnej súťaži posádok bez lekára (PARA) a 26 tímov z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby ZZS.

Slovenskú zdravotnícku univerzitu reprezentovali 4 posádky, ktoré súťažili v 2 rôznych kategóriách.

V kategórii MUC.RR 2016 v celkovom hodnotení obsadila:
1.miesto posádka „SZU Bratislava 1“

v zložení Mária Jeleníková (LF), Pavol Irecký (LF) a Stanislav Kotúček (UZS)

6. miesto posádka „SZU Bratislava 2“

v zložení Monika Adameová (LF), Veronika Novobilská (LF) a Filip Doblej (UZS).


V národnej kategórii RZP a Zlaté sluchátko našu univerzitu reprezentovali 2 posádky.

2. miesto obsadila posádka „SZU Bratislava - Life Star Emergency“

v zložení PhDr. Alena Dudeková (Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti SZU), Bc. Ján Dobiáš (absolvent SZU 2014, LSE) a Dalibor Pavlík (Operátor, Krajské operačné stredisko), pričom v troch úlohách získala najväčší počet bodov zo všetkých zúčastnených v danej kategórii.

6. miesto obsadila posádka „SZU Mix“

v zložení Martina Moťovská (UZS), Lenka Crchová (UZS) a Jozef Kadlečík (LF). MIX bola jedinou študentskou posádkou, ktorá v tejto kategórii súťažila popri ostatných profesionálnych posádkach s niekoľkoročnou praxou a na úlohe „ÚRAD“ boli najlepšie bodovanou posádkou.

Tento ročník podujatia Rallye Rejvíz môžeme preto hodnotiť ako historicky najúspešnejší.

Slovenská zdravotnícka univerzita mala zastúpenie aj v realizačnom tíme - pedagógovia MUDr. Táňa Bulíková, PhD. ako hlavná rozhodkyňa súťaže MUC RR a doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. ako hlavný rozhodca medzinárodnej súťaže Physician a Paramedic.
Zároveň s potešením konštatujeme, že spomedzi 26 posádok Národnej súťaže RLP v kategórii štandard zvíťazila posádka FN Motol, ktorej členom je MUDr. Peter Porubský, absolvent našej Alma mater v študijných odboroch urgentná zdravotná starostlivosť a všeobecné lekárstvo.

 

Srdečná vďaka vedeniu Slovenskej zdravotníckej univerzity za finančnú pomoc a podporu!