Klinika neurochirurgie LF SZU
UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, LImbová 5,
Bratislava
833 05

Zloženie katedry:

 

Vedúci katedry: doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH ( externista)

tel: 02/5954 3131

e-mail: neurochirurgia.sekretariat@kr.unb.sk

 

 

Odborný asistent: MUDr. Ján Buvala ( externista)

tel.: 02/5954 2219

 

Odborný asistent: MUDr. Bernadeta Hrebeňárová (externista)

tel.: 02/5954 2268

 

Inštruktorka katedry: p.Klaudia Mlázovská ( externista)

tel.: 02/5954 2532

fax: 02/5954 3532

e-mail: neurochirurgia@kr.unb.sk

 

Neurochirurgická klinika LFUK Dérerovej NsP, UNB Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava

 

 

ďalšie podrobnosti na www.neurosurgery.sk / vzťahy

 

 

Katedra neurochirurgie SZU je od 1.1.2011 bez garanta štúdia v odbore, je NEAKREDITOVANÝM   ŠTUDIJNÝM ODBOROM

 

 

VÝUKA na ak. r. 2019/2020:

 

5. ročník VL/5th year GM:

Lectures Surgery - part Neurosurgery 5th year GM

Practices Surgery - part Neurosurgery 5th year GM

Prednášky chirurgia - časť neurochirurgia  5. ročník VL

Stáže chirurgia - časť neurochirurgia 5. ročník VL

 

5. ročník ZL

Prednášky chirurgia - časť neurochirurgia  5. ročník ZL

Stáže chirurgia - časť neurochirurgia 5. ročník ZL

 

6. ročník VL/ 6th year GM:

Stáže a semináre chirurgia - časť neurochirurgia 6. ročník VL 

Practices/Seminars Surgery - part Neurosurgery 6th year GM
 

 

 

 

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 10.07.2020