Katedra nefrológie
Limbová 5
Bratislava
833 05

 

Katedra nefrológie, I. interná klinika SZU, UNB, Nemocnica akad. L. Dérera

t.č. 02/59542260

martin.demes (at) szu.sk

a.farkasova (at) pobox.sk

maria.luptakova (at) yahoo.com

doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH

doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.
prof. MUDr.Viera Spústová, DrSc
MUDr. Andrea Farkašová

MUDr. Ľubica Finďová

MUDr. Mária Hamilton

 

 

Katedra zabezpečuje výuku lekárov v špecializačnej príprave v odbore nefrológia, ako aj prednáškovú činnosť, ktorú uskutočňuje aj v iných odboroch na všetkých fakultách SZU. Katedra má výukovú bázu pre eliminačné metódy - FMC - dialyzačné služby, spol. s r.o. s pracoviskom v UNB - Nemocnica Ružinov. Z tejto bázy s ňou spolupracujú MUDr. J. Fekete, MUDr. L. Polaščin, MUDr. J. Šedá a Mgr. A. Krkošková.

S Katedrou nefrológie spolupracujú aj ďalší nefrológovia, ktorí sa podieľajú na výuke.

Dokumenty:

Náplň špecializačného štúdia v nefrológii - časť I
zobraziť dokument

Náplň špecializačného štúdia v nefrológii - časť II
zobraziť dokument

Termíny školiacich miest v špecializačnom odbore nefrológia
zobraziť dokument
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 04.06.2020