Katedra liečebnej pedagogiky
Limbova 14, 6 m.č. 648
Bratislava

Katedra liečebnej pedagogiky gestoruje špecializačné štúdium v odbore liečebná pedagogika. Štúdium trvá tri roky. KLP pripravuje  ponuku certifikačných programov.

 

e-mail: hornakova@szu.sk

Garant špecializačného štúdia

Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.

Katedra má iba externých spolupracovníkov.

Katedra liečebnej pedagogiky zabezpečuje:

  • prípravu na výkon práce v zdravotníctve, ukončenie skúškou;
  • špecializačné štúdium v odbore liečebná pedagogika podľa vzorového špecializačného programu

Dokumenty:

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 24.02.2020