Katedra akupunktúry

Vedúci útvaru:

MUDr. Ondrej Bangha

Odborný garant:

MUDr. Alena Ondrejkovičová,PhD

 

Externí pracovníci katedry:

  • MUDr. Teodor Rosinský, CSc
  • MUDr. Gabriel Petrovics
  • MUDr. Danuša Siveková
  • MUDr. Karol Hollý
  • MUDr. Katarína Svitková
     

Prílohy:

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0