Katedra čeľustnej ortopédie

 

adresa: Limbová 14, 5. poschodie, blok A, 833 03 Bratislava
tel: +421 2 59370 887
e-mail:
marta.holeckova@szu.sk

simonadianiskova@gmail.com

 

 

 


 

 

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH.

 

Vážené kolegyne a kolegovia!
 
Na internetovej stránke Katedry čeľustnej ortopédie nájdete potrebné informácie o špecializačnom odbore čeľustná ortopédia pre postgraduálnych študentov aj učiteľov- odborných garantov vzdelávania. Dočítate sa tu o podmienkach zaradenia do odboru, náplni študijného programu, nevyhnutných predpokladoch pripustenia ku špecializačnej skúške, podmienkach získania akreditácie pracoviska a iné. Adresy Organizačno-Metodického-Odboru a študijného oddelenia SZU ako aj prihlášky nájdete na príslušnom mieste internetovej stránky
www.szu.sk.

 

MUDr.Simona Dianišková, PhD.,MPH
vedúca Katedry čeľustnej ortopédie SZU 

 

interní študenti v postgraduálnom odbore čeľustná ortopédia na pracovisku         LF SZU v Bratislave: 

MDDr. Ivana Moňoková
MDDr. Radka Koželová
MUDr. Eva Satalová
DDs.   Panagiota Pardalidou
MDDr. Michal Volkov
MDDr. Tomáš Hudec
MDDr. Jana Linská

MDDr. Jana Vrbová

MDDr. Eva Zámečníková
  MDDr. Ondrej Dvoran
MUDr. Kristína Melová Biliková

MDDr. Nikoleta Haburčáková 

 

 

MDDr. Katarína Sobolíková       
MUDr. Alexandra Habajová
  MDDr. Zuzana Hlavenková

 

Dokumenty:

Pracovisko Katedry čeľustnej ortopédie
zobraziť dokument

Informácie k štúdiu v odbore čeľustná ortopédia
zobraziť dokument

Termíny a prihlásenie na špecializačnú skúšku - aktualizované
zobraziť dokument

Informácie o súčasných interných študentoch
zobraziť dokument

Linky na webové stránky so zameraním na ortodonciu
zobraziť dokument

Stomatologia poster
zobraziť dokument

Žiadanka na RTG vyšetrenie
zobraziť dokument

Podmienky k štúdiu na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU
zobraziť dokument

Vzdelávacie akcie - rok 2018
zobraziť dokument

Postup prihlasovania sa na víkendové semináre Katedry čeľustnej ortopédie LF SZU
zobraziť dokument

ŠMŠŠ, ktoré sú vhodné pre zaradených v 3. ročníku a pripravujú sa na špecializačnú skúšku (atestáciu) z čeľustnej ortopédie, pokiaľ sa kandidát nepripravoval na klinickom akreditovanom pracovisku
zobraziť dokument

Výberové konanie
zobraziť dokument

Postgraduate Training Programme in Orthodontics
zobraziť dokument

Vzorová dokumentácia
zobraziť dokument

Transfer
zobraziť dokument

Zoznam výkonov zaznamenávaných do záznamníkov
zobraziť dokument

Informácie o pedagógoch aktívnych pri výuke interného štúdia
zobraziť dokument
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0