Klinika algéziológie LF SZU a FNsP FDR BB
Nám. gen. Ludvíka Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17

tel: +421 48 441 2780

Vedúci útvaru:

doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.

Členovia útvaru:

MUDr. Marta Kulichová, CSc.

MUDr. Tatiana Geistová

 

Sekretariát subkatedry:

Ivana Fukasová

Vítame Vás na stránke Subkatedry algeziológie pri KAIM FZŠŠ SZU, kde nájdete prehľad možností, podmienok a spôsobov vzdelávania v odbore algeziológia. Ponúkame Vám informácie týkajúce sa špecializačného študijného programu subšpecializačného odboru algeziológia.


V aktualizovaných prílohách nájdete komplexný prehľad špecializačného i kontinuálneho vzdelávania v odbore, vrátane aktuálneho špecializačného študijného programu, podmienky pre záujemcu o špecializačnú skúšku, odporučenia pre vypracovanie špecializačnej atestačnej práce, aktuálny prehľad školiacich akcií a tématických kurzov, aktuálne oznamy pre lekárov špecializačného štúdia a iné oznamy.

doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
vedúci subkatedry

 

Prílohy:

1. Zaradenie_do_odboru_algeziologia

2. Atestanti_z_algeziologie

3. Metodicke_usmernenie_zaverecne_prace

4. Rozvrh_seminarov_IV._kurzu_2010

5. SM_2010-2011_skratene

6. SSP_Algeziologia

7. Zaverecne_prace_usmernenie

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0