Katedra diabetológie a porúch látkovej premeny LF SZU
Limbová 12
Bratislava
833 03

tel.: +421 904 841216 – vedúci katedry

tel.: +421 907 065829 – sekretariát

e-mail: zbynek.schroner@gmail.com

Vedúci katedry:

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

 

Sekretariát:

Alžbeta Zsitvová
 

Členovia katedry:

  • MUDr. Lujza Štrbová, PhD.,
  • doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
  • doc.MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
     
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 20.05.2022