II. chirurgická klinika LF SZU a FNsP FDR BB
FNsP F.D. Roosevelta
Námestie L. Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17

Sekretariát:

tel.: +421 48 44 12 156 (prac. dni 7:00 - 15:00)

fax: +421 48 44 12 121

e-mail: chirurgia@nspbb.sk

Prednosta kliniky a vedúci katedry:

prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.

 

e-mail: pkothaj@nspbb.sk

Zástupca prednostu:

MUDr. Ladislav Šinkovič, PhD. MBA


Odborní asistenti:

  • MUDr. Ladislav Šinkovič, PhD., MPH
  • MUDr. Erik Flaška
  • MUDr. Igor Slobodník

Vitajte, na stránke akreditovaného pracoviska odboru chirurgia LF SZU, kde nájdete prehľad možností, podmienok a spôsobov vzdelávania v gastroenterologickej chirurgii. Náplňou sú aktuálne systémové informácie a pravidlá štúdia základného špecializačného odboru gastroenterologická chirurgia v SR a v EÚ.


V aktualizovaných prílohách nájdete prehľad kontinuálneho vzdelávania v odbore, vrátane špecializačného študijného programu v podmienkach LF SZU, základné podmienky pre adepta špecializačnej skúšky, tématické okruhy znalostí k špecializačnej skúške z chirurgie, smernicu pre vypracovanie špecializačnej práce, aktuálny prehľad školiacich akcií a tématických kurzov, aktuálne oznamy pre lekárov špecializačného štúdia.


Spoločné záväzné odporúčania


Špecializačné štúdium – gastroenterologická chirurgia (postgraduál)

Praktické pokyny pre špecializačné štúdium

 

Prílohy:

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.03.2019