Ústav anatómie LF SZU
Limbová 12
Bratislava 37
833 03

Prednosta ústavu

MUDr. Hisham El Falougy, PhD.

Telefón: +421 2 593 70 830 - pitevňa

Kancelária: 2. poschodie č. d. B-207

 

doc. MUDr. Jozef MENTEL, mim. prof.


Zástupca prednostu ústavu

MUDr. Tomáš Barczi

Telefón: + 421 2 593 70 919

Kancelária: 6 poschodie č. d. B-647

 

Asistenti

RNDr. Melinda Takácsová, PhD.

Kancelária: 6 poschodie č. d. B-646

Telefón: +421 2 593 70 919

 

Telefón: + 421 2 593 70 919

Kancelária: 6 poschodie č. d. B-647

 

 

MUDr. Marta Masárová

Telefón: + 421 2 593 70 919

Kancelária: 6 poschodie č. d. B-647

 

 

E-mailové adresy zamestnancov Ústavu anatómie píšte v tvare: meno.priezvisko@szu.sk

 

 

 


Pedagogická činnosť

 

Ústav anatóme SZU zabezpečuje výučbu anatómie v študijných programoch

 

1. Lekárska fakulta

Štúdium v odboroch:

"Všeobecné lekárstvo" (doktorské štúdium),

"General Medicine" (doktorské štúdium v anglickom jazyku),

"Zubné lekárstvo" (doktorské štúdium).

 

2. Fakulta verejného zdravotníctva

Bakalárske štúdium denné a externé


Lekárska fakulta

 

Všeobecné lekárstvo

 

1. ročník prednášky letnom semestri

1. ročník praktické cvičenia v letnom semestri

1. ročník sylabus pitvy hrudníka a brucha

Podmienky pre získanie kreditov

 

Otázky na skúšku z anatómie

 

Zubné lekárstvo

 

1.ročník prednášky v letnom semestri

1. ročník praktické cvičenia v letnom semestri

Podmienky pre získanie kreditov

 

Otázky na skúšku z antómie

Otázky na skúšku z topografickej anatómie hlavy

 

General Medicine

 

1. year Lectures - summer semester

1. year Practical  classes - summer semester

Dissection of thorax and abdomen - syllabus

Conditions of gaining credits

 

Examination questions from anatomy

 

 

 

Fakulta verejného zdravotníctva 

 

 

Prehľad vydaných knižných titulov