Ústav anatómie SZU
Limbová 12
Bratislava 37
833 03

Prednosta ústavu: 

doc. MUDr.  Jozef  M E N T E L , CSc., mimoriadny profesor

Telefón: +421 2 593 70 830 - pitevňa

Kancelária: 6 poschodie č. d. B-641


Zástupca prednostu ústavu:

MUDr. Tomáš Barczi

Telefón: + 421 2 593 70 919

Kancelária: 6 poschodie č. d. B-647

 

Asistenti:

RNDr. Melinda Takácsová, PhD.

Kancelária: 6 poschodie č. d. B-646

Telefón: +421 2 593 70 919

 


 

MUDr. Vladimír Popelka

 

MUDr. Hisham El Falougy, PhD.

Telefón: + 421 2 593 70 919

Kancelária: 6 poschodie č. d. B-647

 

 

MUDr. Marta Masárová

Telefón: + 421 2 593 70 919

Kancelária: 6 poschodie č. d. B-647

 

E-mailové adresy zamestnancov Ústavu anatómie píšte v tvare: meno.priezvisko@szu.sk

Osvojenie základného anatomického názvoslovia.

 

 


Pedagogická činnosť:

 

Ústav anatóme SZU zabezpečuje výučbu anatómie v študijných programoch:

 

Pregraduálna výučba:

 

1. Fakulta verejného zdravotníctva

Bakalárske štúdium denné a externé

 

2. Lekárska fakulta

Štúdium v odboroch:

"Všeobecné lekárstvo" (doktorské štúdium),

"General Medicine" (doktorské štúdium v anglickom jazyku),

"Zubné lekárstvo" (doktorské štúdium).

 

Konzultačné hodiny na Ústave anatómie pre študentov 1. a 2. ročníka všeobecného i

zubného lekárstva sú:

v stredu od 13,00 hod do 15,00 hod.
vo štvrtok od 17,00 hod do 19,00 hod.

 

MUDr. Tomáš BARCZI

Na stiahnutie:

 

Fakulta verejného zdravotníctva 

 

 

Lekárska fakulta

 

Všeobecné lekárstvo:

1. ročník prednášky v zimnom semestri

1. ročník praktické cvičenia v zimnom semestri

1. ročník sylabus pitvy hrudník brucho

 

2. ročník prednášky v zimnom semestri

2. ročník pitevné a praktické cvičeni v zimnom semestri

Sylabus pitevných cvičení - periférne cievy a nervy hornej a dolnej končatimy, hlavy a krku

Praktické cvičenia z centrálneho nervového systému

 

Otázky na skúšku z anatómie

 

Zubné lekárstvo:

1 ročník prednášky v zimnom semestri

1 ročník praktické cvičenia v zimnom semestri

 

2. ročník prednášky z topografickej anatómie v zimnom semestri

2. ročník praktické cvičenia z topografickej anatómie v zimnom semestri

 

Otázky na skúšku z topografickej anatómie 

 

General Medicine:

Anatomy - lectures 1st class GM - winter term

Anatomy - practical  classes 1st class GM - winter term

Anatomy - lectures 2nd class GM - winter term

Anatomy - practical classes 2nd class GM - winter term

SYLLABUS of DISSECTION - PERIPHERAL VESSELS & NERVES - Anatomy - 2nd class GM

Anatomy - practical classes 2nd class GM - CENTRAL NERVOUS SYSTEM

 

 

 

Prehľad vydaných knižných titulov:

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0