Slovenské centrum orgánových transplantácií (SCOT)
Limbová 14
Bratislava
833 03

tel.: +421 2 59370 430

fax: +421 2 59370 746

Vedúci NRC: MUDr. Daniel Kuba, PhD

Zástupca vedúceho NRC: RNDr. Silvia Chreňová

VŠ pracovníci:
Mgr. Otília Arvová
RNDr. Elena Bandžuchová, PhD.
RNDr. Erika Bilčíková
Mgr. Zuzana Džupinková
Ing. Anton Kebis, CSc.
Mgr. Mária Pavlechová
RNDr. Zoltán Szatmáry, PhD.
Mgr. Jana Tirpáková

 

Ostatní zamestnanci:
Ivana Hauskrechtová
Alžbeta Kozárová
Daniela Pagáčová
Imrich Šimonek

 

Charakteristika centra
SCOT je zamerané na problematiku odberov a transplantáciu orgánov tkanív a buniek.
Vzniklo roku 1995 rozhodnutím ministra zdravotníctva SR.
SCOT je národný koordinátor pre problematiku odberov a transplantácie orgánov, tkanív a buniek.

 

Z poverenia MZ SR vedie Národný transplantačný register (zákon 576/2004 Zz.)
Vedie čakacie listiny pre transplantáciu orgánov (obličky, pečeň, srdce)
Vedie register darcov orgánov, tkanív a buniek
Vykonáva výbery párov darca - príjemca pre transplantácie.
Vedie register osôb, ktoré po smrti odmietli darovať orgány, tkanivá a bunky.
SCOT pracuje v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke.
Spravuje Transplantačný informačný systém Slovensko.
Na pôde SCOT svoju činnosť vykonáva centrálne laboratórium HLA.
Vo vedeckovýskumnej činnosti sa orientuje na problematiku transplantácií ako aj na genetické vyšetrenia HLA a polymorfizmov ďalších génov.
Ďalšie podrobnosti na
www.ncot.sk

 

 


Činnosť a zameranie NRC
Činnosť je zameraná na hlavné transplantačné antigény HLA. SCOT vykonáva referenčné kontrolné typizácie darcov a problematických pacientov pre transplantácie orgánov a krvotvorných buniek.

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0