Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF SZU

Prednostka ústavu:

doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.

e-mail: anna.hrabovska@szu.sk        

tel.:  02/59370.839

 

Sekretariát ústavu:

Ing. Andrea Nýblová                                                       

e-mail: andrea.nyblova@szu.sk    

tel.:  02/59370.838

 

Zamestnanci ústavu:

 - plný úväzok                                   - čiastočný úväzok

 

prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.               PharmDr. Adela Čorejová, PhD.

e-mail: jozef.holoman@szu.sk                     e-mail: adela.corejova@szu.sk                      

tel.: 02/59370.769                                         tel.: 02/59370.832

 

MUDr. Helena Glasová, PhD.                      PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.

e-mail: helena.glasova@szu.sk                    e-mail: zuzana.kilianova@szu.sk  

tel.: 02/59370.767                                        tel.: 02/59370.832

 

PharmDr. Ľubica Slobodová                        PharmDr. Anna Oleárova, PhD., MPH

e-mail: lubica.slobodova@szu.sk                 e-mail: anna.olearova@szu.sk       

tel.: 02/59370.871                                         tel.: 02/59370.832

 

PharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH       Mgr. Lenka Pivačková, PhD.

e-mail: dominik.tomek@szu.sk                    e-mail: lenka.pivackova@szu.sk   

tel.: 02/59370.871                                         tel.: 02/59370.832

               

                                                                      MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová Rihová

                                                                      e-mail: zuzana.javorova@szu.sk                     

                                                                              tel.: 02/59370.832

 

 

 

 

 

 

 

na stránke sa pracuje

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.10.2020