Klinika pediatrickej urológie LF SZU a DFNsP
 • MUDr. Vladimír Polák, PhD.
  prednosta kliniky a primár oddelenia
  tel.: +421 2 59 371 261
  e-mail: vladimir.polak@dfnsp.sk
 • MUDr. Kvetoslava Slebodníková
  zástupkyňa primára
  tel.: +421 2 59 371 192
  e-mail: slebodnikova@slovanet.sk

 • Mgr. Blažena Darášová
  dipl. vedúca sestra
  tel. +421 2 59 371 215
  e-mail : darasova blazena@dfnsp.sk

sekundárni lekári:

 • MUDr. Jaroslav Molčan
 • MUDr. Peter Bartoň
 • MUDr. Jana Bašnáková
 • MUDr. Petra Ďubjaková
 • MUDr. Kristína Demetrová
 • MUDr. Michal Polák

 

Klinika pediatrickej urológie (KPU) je jediným etablovaným pracoviskom pediatrickej urológie na Slovensku s hlavným zameraním na liečbu obštrukčných uropatií vychádzajúcich z postnatálneho, resp. prenatálneho skríningu.


Pracovisko sa zameriava na diagnostiku a liečbu vrodených obštrukčných uropatií a ostatných vrodených chýb močového a pohlavného ústrojenstva, diagnostiku a chirurgickú liečbu onkologických ochorení urogenitálneho traktu (UGT), diagnostiku a liečbu poranení UGT, litiázy a neurogénnych porúch močenia.


Z nových liečebných metód sa štandardizovala endoskopická liečba vezikoureterálneho refluxu (VUR). Endoskopická liečba je po zadovážení kompletného inštrumentária obohatená o liečbu chlopne zadnej uretry.


Od septembra 2012 KPU vďaka novej laparoskopickej zostave začala diagnostiku a liečbu niektorých anomálií genitálu, napríklad kryptorchizmu. V súčasnosti KPU plánuje postupne rozšíriť tento spôsob diagnostiky a liečby aj u detí s obštrukčnou uropatiou.


Pracoviská KPU

 • Centrum pre diagnostiku a liečbu vrodených ochorení uropoetického systému
  • MUDr. Vladimír Polák, PhD., prednosta
  • MUDr. Kvetoslava Slebodníková, zástupkyňa primára
  • MUDr. Peter Bartoň, sekundárny lekár
  • MUDr. Jaroslav Molčan, sekundárny lekár
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0