Katedra nukleárnej medicíny LF SZU a OÚSA
Onkologický ústav sv.Alžbety, Klinika a nukleárnej medicíny, Heydukova 10
Bratislava
812 50
Tel.: +421 2 32 249 130
FAX: +421 2 32 249 131

 

Prednosta katedry


doc.MUDr.Soňa Balogová, PhD.

e-mail:sona.balogova@ousa.sk

Členovia útvaru

 

doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.

e-mail: juraj.kausitz@ousa.sk

 

Katedra nukleárnej medicíny  SZU zabezpečuje pregraduálne a postgraduálne kontinuálne vzdelávanie  lekárov nukleárnej medicíny.
Katedra nukleárnej medicíny SZU zabezpečuje tiež pregraduálne, postgraduálne a kontinuálne vzdelávanie stredných zdravotných pracovníkov v nukleárnej medicíne.
Je postgraduálnym pracoviskom pre   vzdelávanie v nukleárnej medicíne aj  pre iných odborníkov rámci predatestačnej prípravy.

 

Táto vyučba nukleárnej medicíny zahrňuje pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie:

Lekári:

Pregraduálnu výučbu  nukleárnej medicíny LF SZU

(IV.ročník všeobecného lekárstva)

spolu  s výučbou  Rádiológie (ktorú vykonáva  Katedra rádiológie LF SZU) Nukleárna medicína : 4 hodiny prednášok v budove SZU 5 hodín klinických stáží z nukleárnej  medicíny v priestoroch Kliniky nukleárnej medicíny Onkologického ústavu sv.Alžbety


Postgraduálnu výučbu nukleárnej medicíny

 • školiace miesta  pre lekárov v predatestačnej príprave z nukleárnej medicíny
  (dvakrát 1 mesiac  v priebehu 5 rokov štúdia),
 • školiace miesta  pre lekárov v predatestačnej príprave z iných klinických odborov,
 • inovačné, integračné  a tematické kurzy  z nukleárnej medicíny pre odborníkov nukleárnej medicíny  a pre iných klinických odborníkov využívajúcich znalosti z diagnostických a liečebných postupov  nukleárnej medicíny,
 • konzultačné podujatia pre pracovníkov nukleárnej medicíny a iných hraničných odborníkov,

Aktuálne postgraduálne vzdelávacie aktivity

1-3152 Integrovaný kurz v pozitrónovej emisnej tomografie /18./ 

ProgramPET kurzu 11_12 04 2019

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu PET kurz 11_12_04_2019


Školiace miesto v špecializačnom odbore nukleárna medicína 11.3.-12.4.2019 (prihlasovanie uzavreté)

 

Stredný zdravotný personál:

Pregraduálna výučba nukleárnej  medicíny pre SZP

(rádiologický asistent, diplomovaný rádiologický asistent, rádiologický technik (Bc.)

 

Postgraduálna výučba nukleárnej medicíny SZP

 • školiace miesta špecializačnej prípravy pre stredný zdravotný personál pracujúci v nukleárnej medicíne,
 • inovačné a tematické kurzy pre stredný zdravotný personal pracujúci v nukleárnej medicíne

 

 

Prílohy

 1. Diagnostika v nukleárnej medicíne
 2. Liečba v nukleárnej medicíne
 3. Nadštandardná prístrojová technika
 4. Minimálny štandard pre špecializaćný študijný program – nukleárna medicína
  ( Výnos MZ SR zo 17.09.2010, č.12422/2010 – 0L)
 5. Odporúčaná literatúra (knihy a časopisy)
 6. Ponuka prednášok
 7. Pokyny na vypracovanie práce k špecializačnej skúške 
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.07.2019