Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU
Limbová 14
Bratislava
833 03

PhDr. Ľubomíra Štenclová, PhD. 

 

č. tel.:   0903 255 053

 

lubomira.stenclova@szu.sk 

  

Lekár             PhDr. Štenclová, PhD.

Telefón           0903 255 053

Lokalizácia       číslo dverí: B-117

 

Deň          Ordinačné hodiny               Poznámka     na telefonické objednanie

Pondelok      12:00 - 16:00 na objednanie     

Utorok        10:00 - 16:00 na objednanie       

Streda        12:00 - 16:00 na objednanie     

Štvrtok       10:00 - 16:00 na objednanie

Piatok        10:00 - 13:00 Poradňa

                            pre dysfluencie

 

 

 

 

Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU gestoruje špecializačné štúdium v odbore liečebná pedagogika. Štúdium trvá tri roky. Pripravuje aj ponuku certifikačných programov v odbore liečebná pedagogika.

 

Garantka špecializačného štúdia v odbore liečebná pedagogika a členka KKLaLP:

           PaedDr. Erika Kovácsová, PhD.

           erika.kovacsova@szu.sk

           č. dverí B-282

 

členka KKLaLP pre odbor liečebná pedagogika:

        Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.

          marta.hornakova@szu.sk

          č. dverí B-282

 

Katedra pomocou externých spolupracovníkov zabezpečuje prípravu na výkon práce v zdravotníctve a špecializačné štúdium v odbore liečebná pedagogika podľa špecializačného programu. 

 

 


 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 11.11.2019