I. chirurgická klinika LF SZU a UNB
Kontakty na sekretariát: +4212 5954 2497 (pracovné dni 7,15 - 8,30h) chirurgia.sekretariat@kr.unb.sk
nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5
Bratislava 37
833 05

Head of the Department:           MUDr. Ivan BRYCHTA, PhD.

Deputy of the head:                                                  prof. MUDr. Marian VIDIŠČÁK, PhD., FEBPS

 

Deputy head for Medical and Health care:      MUDr. Martin HLADÍK

 

Secretary of the Department:                               MUDr. Marek VICIAN, PhD.

 

Secretary Typist:                                                         Mgr. Jana ALTIOVA

 

Professors:

prof. MUDr. Marian VIDIŠČÁK, PhD., FEBPS

(Odbor: 7.1.7. Chirurgia)  

 

Associate Professors:

 

doc. MUDr. Filip DANNINGER, CSc.

(Odbor: 7.1.7. Chirurgia)  

 

Assistent Profesors:

 

MUDr. Marek VICIAN, PhD.

MUDr. Michal GERGEL, PhD. - úv.

MUDr. Alexander MAYER, PhD., MHA - úv.

MUDr. Roman ŠEBO, CSc., MPH - úv. 

MUDr. Veronika VLČKOVÁ, PhD. - úv.

MUDr. Martin HLADÍK - úv.

MUDr. Filip KULÍŠEK - úv.

 

Department of Pediatric Surgery NÚDCH in Bratislava

 

MUDr. Lucia HUŠŤAVOVÁ, PhD.

 

Surgical Department of DONsP Ladislava Nádaši Jégeho

Medical Faculty of SMU training center for laparoscopic procedures

 

MUDr. Rastislav JOHANES. PhD. – úv.

 

     Vitajte na stránke akreditovaného pracoviska odboru chirurgia LF SZU, kde nájdete prehľad možností, podmienok a spôsobov vzdelávania vo všeobecnej chirurgii. Náplňou sú aktuálne systémové informácie a pravidlá štúdia základného špecializačného odboru chirurgia v SR a v EÚ.

V aktualizovaných prílohách nájdete prehľad kontinuálneho vzdelávania v odbore, vrátane špecializačného študijného programu v podmienkach LF SZU, základné podmienky pre adepta špecializačnej skúšky, tématické okruhy znalostí k špecializačnej skúške z chirurgie, smernicu pre vypracovanie špecializačnej práce, aktuálny prehľad školiacich akcií a tématických kurzov, aktuálne oznamy pre lekárov špecializačného štúdia.

Súčasne pre študentov pregraduálneho štúdia všeobecného lekárstva sa uvádzajú aktuálne informácie o semestrálnom štúdiu z predmetu chirurgická propedeutika a chirurgia, vrátane tém diplomových prác. 

 

Spoločné záväzné odporúčania

Študijná literatúra

Cudzojazyčná odporúčaná literatúra

 

Špecializačné štúdium - chirurgia (postgraduál)

Akreditovaný špecializačný študijný program LF SZU

Tématické okruhy k špecializačnej skúške 

ŠESTORO špecializačného štúdia

  

Štúdium všeobecného lekárstva (pregraduál)

Aktuálne vypísané témy diplom. prác

Podmienky pre zápočet a skúšku

Otázky k zápočtu chirurgickej propedeutiky

Teoretické otázky štátnej skúšky

 

General medicine study 

Requirements for credit and examination

Surgical propedeutics curriculum

State Examination Surgery

 

Štúdium zubného lekárstva

Teoretické otázky štátnej skúšky

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 12.11.2019