Klinika geriatrie LF SZU a UNB
Krajinská 91
Bratislava
825 56

Klinika geriatrie LF SZU a UNB

Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice

 

Vedúci katedry:

prof.MUDr.Štefan Krajčík, CSc.

tel.: +421 918 379 627

e-mail: stefan.krajcik@szu.sk

 

Odborný asistent:

PhDr.Eva Bajanová, PhD.

tel.: +421 918 379 626

e-mail: eva.bajanova@szu.sk

 

 

Vedúci útvaru:

 

prof.MUDr.Štefan Krajčík, CSc.

vedúci katedry

prednosta kliniky

 

 

Externí pracovníci:

 • MUDr. Peter Mikus, PhD.
  odborný asistent
  zástupca prednostu kliniky
  tel.: +421 918 379 697
  e-mail: mikus@pb.unb.sk
   
 • MUDr. Jana Hoozová
  asistent
  tel.: +421 918 379 622
  e-mail: janahoozova@gmail.com

 

Prílohy:

 1. Organizácia ďaľšieho vzdelávania v geriatrii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky
 2. Koncepcia geriatrie
 3. Študijný program
 4. Smernica o náležitostiach záverečných prác
 5. Otázky ku skúške z geriatrie
 6. Odporúčaná literatúra
 7. Prihláška na vzdelávaciu aktivitu
 8. Prihláška na skúšku
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 12.11.2019