Dekanát LF
Dekan LF č. dv. A - 117
prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
Tajomníčka LF č. dv. A - 117 
RNDr. Jana Kmošková
Sekretárka LF č. dv. A - 117
Mgr. Zuzana SCHÉRYOVÁ
   
Referát - akreditácie č. dv. B - 100
Kvetoslava Horváthová
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 18.11.2019