KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 

ŠVOČ - dôležité termíny


 • prihlasovanie na vybrané témy do 30. 10. 2017
   
 • prihlasovanie na  ŠVOČ seminár do 30. 10. 2017
   
 • termín na podanie prihlášky na konferenciu do 28. 2. 2018
   
 • do 31. 3. 2018 odovzdať 3 kópie práce a abstrakty v papierovej aj elektronickej forme
 • 26. 4. 2018 konferencia ŠVOČ
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 27.09.2021