KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Organizačno-metodický odbor SZU

 

 

OZNAM:


Od 1. februára 2020 je možnosť štúdia v „doplnkovej forme“  špecializácie vo  všeobecnom lekárstve.
Záujem o túto formu štúdia je potrebné v žiadosti o zaradenie dopísať.
Bližšie informácie o štúdiu poskytne Katedra všeobecného lekárstva LF SZU.

 


Dokumenty na stiahnutie: 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 17.08.2022