Študijné referáty fakulty

 

Adresa:

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Limbová 14,
833 03 BRATISLAVA

 

Študijné referáty pre:

 

 

meno č.. miestnosti telefón e-mail
DENNÉ ŠTÚDIUM
Emília Jurkovičová B 590 59 370 625 meno.priezvisko@szu.sk
Renáta Mátéová B 589 59 370 918 meno.priezvisko@szu.sk
EXTERNÉ ŠTÚDIUM
Iveta Baňáková B 412 59 370 475 meno.priezvisko@szu.sk
       ĎALŠIE VZDELÁVANIE
Mgr. Zlata Ďuran Bašták B 481 59 370 461 meno.priezvisko@szu.sk
Mgr. Anna Sládeková B 480 59 370 463 meno.priezvisko@szu.sk

 

Bližšie informácie o ďalšom vzdelávaní nájdete na:
http://www.szu.sk/index.php?&menu=5&oid=#menutop

 

Informácie o štúdiu podávajú len študijné referentky.

 


aktualizácia k 12. 8. 2019

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.10.2021