SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
AKTUALITYrss  
22.8.2018 - Návšteva z Uzbekistanu na našej univerzite 13.7.2018 - Slovenská rektorská konferencia obhajuje jedinečné poslanie vysokých škôl

Na pôde SZU v Bratislave sa uskutočnilo pracovné stretnutie s oficiálnou del
...viac>>

SRK presadzuje rozvoj a kvalitu slovenského vysokého školstva.
...viac>>
13.7.2018 - FOaZOŠ, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti s letnou aktivitou. 2.7.2018 - Zahraničná návšteva na pôde SZU

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti SZU sa spolu so Záchrannou zdravotn
...viac>>

Pre SZU sa otvárajú ďalšie možnosti zahraničnej spolupráce.
...viac>>

Otvorenie akademického roku 2018/2019
 
Dňa 19. septembra 2018 o 13:00 sa v Aule Dionýza Diešku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave uskutoční za účasti vedenia SZU vedeného rektorom prof. MUDr. Petrom Šimkom, CSc.,  slávnostné otvorenie nového akademického roku.


Dôležité upozornenia


Zaraďovanie „rezidentov“ do „rezidentského štúdia“ podľa zákona 578/2004 v znení zákona 192/2018 a nariadenia vlády SR č. 296/2010 v znení nariadenia vlády  SR č. 34/2018

viac...


Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.

viac...


Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave oznamuje uchádzačom o zaradenie do špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) že v ak. r. 2018/2019 znížila poplatok za štúdium MPH zo 750 Eur na 500 Eur/semester.

viac...


!!! DÔLEŽITÉ !!!

Realizovanie platieb súvisiacich so štúdiom

(Informácia prioritne určená študentom)

viac...

 

 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


AKREDITOVANÉ PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
PODĽA NOVELY NARIADENIA VLÁDY č. 296/2010 Z .z.
pre nelekárske zdravotnícke povolania
!!! V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 !!!

viac...
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0