Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave

Termíny špecializačných skúšok pre akademický rok 2021/2022

 

Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:   31.8.2020
Záverečný test :  1. termín 10.9.2020
  2. termín 17.9.2020
Obhajoby špecializačných prác:   13.10. – 15.10.2020
     
Zdravie pri práci – zdravotnícke povolanie verejný zdravotník
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:  zimný semester do 3.11.2021
  letný semester do 6.5.2022
Špecializačná skúška: zimný semester 1.12.2021
  letný semester 21.6.2022
     
     
Zdravotnícky manažment a financovanie  
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami   30.11. 2021
Záverečný test :   30.11. 2021 a 7.12.2021
Obhajoby špecializačných prác:   17.1.2022 a 14.2.2022

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 14.01.2022