Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave

Termíny špecializačných skúšok pre akademický rok 2018/2019

 

Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:   31.8.2020
Záverečný test :  1. termín 10.9.2020
  2. termín 17.9.2020
Obhajoby špecializačných prác:   13.10. – 15.10.2020
     
Zdravie pri práci – zdravotnícke povolanie verejný zdravotník
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:  zimný semester do 4.11.2019
  letný semester do 9.4.2020
Špecializačná skúška: zimný semester 13.12.2019
  letný semester 26.5.2020
     
Verejné zdravotníctvo – zdravotnícke povolanie lekár
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:  zimný semester do 4.11.2019
  letný semester do 31.3.2020
Špecializačná skúška: zimný semester 8.12.2019
  letný semester 28.4.2020
     
Epidemiológia – zdravotnícke povolanie lekár    
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami: zimný semester do 12.11.2019
  letný semester do 31.3.2020
Špecializačná skúška: zimný semester 15.12.2019
  letný semester 28.4.2020
     
Zdravotnícky manažment a financovanie  
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami   30.11. 2020
Záverečný test :   30.11. 2020
Obhajoby špecializačných prác:   19.1.2021 a 16.2.2021

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.04.2021