KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 

Rada ŠVOČ Lekárskej fakulty SZU v Bratislave

 

Predseda:

  • RNDr. Zora KRIVOŠÍKOVÁ, PhD.
    prodekan pre vedu a výskum                                                                          

Zástupca:

  • prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
  • RNDr. Ivan Varga, PhD,

Členovia:

  • RNDr. Ivan Varga, PhD,
  • doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
  • prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
  • Miloš Sís
  • Katarína Bugárová
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 27.09.2021