KONTAKTY  
+421 2 59370 550
 
 

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projekty  

 
Časopisy  

 

 
 
 
 
 
Pripravované akcie FVZ  

Dokumenty na stiahnutie

Špecializačné štúdium

Doktorandské štúdium

Rigorózne konanie

Habilitačné a inauguračné konanie

Vzory posudkov pre záverečné práce

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 20.05.2022