Harmonogram LF akademického roku 2017/2018


 

Zápisy

4. 9. – 8. 9. 2017

 

Začiatok ak. roku

11. 9. 2017 (pondelok)

 

Výučba v zimnom semestri

11. 9. 2017 – 15. 12. 2017

( 14 týždňov )

 

Skúškové obdobie pre opakovane zapísané predmety:

18. 9. 2017 – 13. 10. 2017

(4 týždne)
 

Predtermíny (so súhlasom skúšajúceho)

18. 12. 2017 – 29. 12.2017

 

Skúškové obdobie v zimnom semestri

2. 1. 2018 – 2. 2. 2018
( 5 týždňov )

 

Výučba v letnom semestri

5. 2. 2018 – 18. 5. 2018
(15 týždňov)

 

Skúškové obdobie v letnom semestri

21. 5. 2018 – 6. 7. 2018
(7 týždňov )

 

Povinná prázdninová prax

júl – august

 


   
Záverečné práce a štátna skúška LF

Odovzdanie záverečných prác: 31. 05. 2018
Štátne skúšky pre LF majú termíny určené priamo v rozvrhu hodín.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0