KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI

+421 2 59370 666

@

medialny.odbor@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 459

@

pedagogicky.odbor@szu.sk

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Referát ľudských zdrojov SZU


Kontakt:

 

Bc. Juraj Tichý
č.dv.: A2 - 207
odborný administratívny asistent
tel.: +421 2 59 370 273

juraj.tichy@szu.sk


Mgr. Mária Fogašová
č.dv.: A2 - 207
právnik
tel.: +421 2 59 370 273

maria.fogasova@szu.sk


JUDr. Mária Nováková, PhD.
č.dv.: A2 - 207

tel.: +421 59 370 273

maria.novakova@szu.sk


Veronika Jarošová
č.dv.: A2 - 205
referent RĽZ
tel.: +421 2 59 370 358

fax.: +421 2 59 370 280

veronika.jarosova@szu.sk


Eva Cicková
č.dv.: A2 - 206
referent RĽZ
tel.: +421 2 59 370 679

eva.cickova@szu.sk


Ing. Judita Krajčírová
č.dv.: A2 - 206
referent RĽZ
tel.: +421 2 59 370 679

judita.krajcirova@szu.sk


Soňa Silnická
č.dv.: A2 - 206
referent RĽZ
tel.: +421 2 59 370 679

sona.silnicka@szu.sk


 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.04.2021