Plán aktivít ďalšieho vzdelávania

Pripravili sme pre Vás Plán aktivít ďalšieho vzdelávania Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na akademický rok 2017/2018. Dúfame, že v množstve ponúkaných vzdelávacích aktivít nájdete všetko, čo je potrebné pre Váš ďalší profesijný rast.

 

arrow
Názov:Číslo:
Pedag. útvar:Typ:
Dátum od:
Dátum do:
Školiteľ:Miesto: