KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI

+421 2 59370 666

@

medialny.odbor@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 459

@

pedagogicky.odbor@szu.sk

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

 
 
 
 
 
OZNAMY AS SZU  
 

Systémy kvality

Farmaceutické skúšanie

Laboratórium imunotoxikológie

 

LABORATÓRIUM IMUNOTOXIKOLÓGIE je držiteľom rozhodnutia ako kontrolné laboratórium na vykonávanie farmaceutického skúšania v nasledovnej oblasti: Biologické hodnotenie aktivity imunopreparátov za účelom kontroly a prepúšťania.

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.04.2021