KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI

+421 2 59370 666

@

medialny.odbor@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 459

@

pedagogicky.odbor@szu.sk

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

 
 
 
 
 
OZNAMY AS SZU  
 

Systémy kvality

Správna laboratórna prax

 

Testovacie laboratória SZU vykonávajú podľa Zásad správnej laboratórnej praxe neklinické štúdie zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti látok v súlade s chemickým zákonom č. 67/2010 Z.z., Direktívou rady 2004/10/EC a Direktívou rady 2004/9/EC za použitia  testovacích metód podľa nariadenia komisie (ES) č. 440/2008, OECD, EC, FDA smerníc, alebo podľa požiadaviek objednávateľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam laboratórií s osvedčením o SLP:

  1. Laboratórium toxikológie
    1. Laboratórium ichtyológie
    2. Laboratórium komparatívnej a genetickej toxikológie
  2. Laboratórium imunotoxikológie
  3. Experimentálne zverince

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.04.2021