Špecializačné štúdium Lekárskej fakulty SZU

 

doc. MUDr. Katarína Furková, CSc.,mimoriadny profesor

prodekan pre ďalšie vzdelávanie LF SZU

 

Kontakt:

Limbová 12, 1.posch.,  č.dv. 186
833 03 Bratislava
Kontakt:t.č. +421 2 5930 165
prodekan pre ďalšie vzdelávanie LF SZU: e-mail: katedrapediatrie@gmail.com

 

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

 

Zaradenie do štúdia realizuje Organizačno-metodický odbor SZU (OMO)

 

Riaditeľka - MUDr. Katarína Macková
Limbová 12
833 03 Bratislava
Kontakt:t.č. +421 2 5930 252
e-mail: katarina.mackova@szu.sk

 

Študijné referentky Špecializačné štúdium - ďalšie vzdelávanie
Limbová 14
833 03 Bratislava

              
Bc. Alexandra ČERVENKOVÁ
1.posch. č.dv. B 181,      +421 2 59 370 361
 vzdelávacie aktivity - školiace miesta
                                
Andrea POKORNÁ
1.posch. č.dv. B 181,      +421 2 59 370 364
prihlášky na špecializačné skúšky a certifikovanú pracovnú činnosť

                      
Iveta PREVOŽŇÁKOVÁ
1.posch. č.dv. B 183,      +421 2 59 370 356
 vzdelávacie aktivity - kurzy            
           
Ivana LUKÁČOVÁ
1.posch. č.dv. B 183,      +421 2 59 370 560
 vzdelávacie aktivity – kurzy

  ÚRADNÉ HODINY
 
  Pondelok:   9,00  –  11,00 hod.
   
Utorok:   8,00  –  14,00 hod.
  Streda: 
  8,00  –  14,00 hod.
  Štvrtok   Nestránkový deň
  Piatok:   8,00  –  11,00 hod.História ďalšieho vzdelávania na našej univerzite
Systém ďalšieho vzdelávania v súčasnosti

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0